Skip to main content

CICERO-forsker Bob van Oort holder miljøforedraget på Grønn kongress, 21. juni

Grønn kongress holdes for fjerde gang, 21. juni 2024 på Deichman Bjørvika. Tradisjonen tro, åpner arrangementet med et miljøforedrag. I år har vi vært så heldige å få med oss CICERO-forsker Bob van Oort.

Han er en fremtredende klimaforsker og biolog ved CICERO Senter for internasjonal klimaforskning. Han arbeider i skjæringspunktet mellom natur- og
saGrønn kongress passfoto Bob van OortBob van Oortmfunnsvitenskap, med fokus på klimaendringer og klimatilpasning.

Van Oort er spesielt opptatt av matproduksjonssystemets rolle opp mot klima og bærekraft, og han er aktiv i offentlig kommunikasjon og rådgivning om vitenskapelige og politiske prosesser relatert til mat, klima og bærekraft​. Han bidrar blant annet med kommentarer i aviser og tv (NRK, Supernytt)​​, podkaster (f.eks. Nordic Foodology), og i ekspertgrupper i ulike rapporter og plattformer (f.eks. Nye Nordiske Kostråd, Samfunnsoppdraget om Bærekraftig Fôr, Norske Vitenskaps Akademi)  

Han har deltatt i forskjellige prosjekter og studier som omhandler hvordan matsystemet henger sammen med klimagassutslipp, helse, biomangfold, økonomi, økosystemer, m.m., og også ser på det motsatte: hvordan klimaendringer påvirker matproduksjon og økosystemtjenester (se hans profil, publikasjoner og formidlingssarbeid på CICERO).

Van Oort har dyp kunnskap om hvordan reduksjon av kjøttforbruk og økt produksjon og forbruk av plantebasert mat vil redusere utslipp av metan, en svært potent klimagass.

– Overgang til betydelig mer plantebasert mat er viktig for å kunne håndtere klimautfordringene effektivt, sier han.

Han har også pekt på potensialet for å øke produksjonen av grønnsaker og belgfrukter i Norge ved å utnytte veksthus for å forlenge dyrkningssesongen​​.

Hans engasjement strekker seg også til å være en aktiv deltaker i konferanser og seminarer hvor han deler sin forskning og perspektiver på klimaendringer og bærekraft, som eksempelvis hans deltagelse i ESNS-konferansen hvor han diskuterte musikkbransjens bærekraft​ (ESNS)​.

 Har du ikke meldt deg på ennå? Les mer om Grønn kongress og meld deg på her!