Skip to main content

Smerter og fysisk funksjon etter totalprotese i kne - webinar

Infoplakat med smilende kvinne

I dette webinaret vil du få kjennskap til faktorer og pasientopplevelser av betydning for smerte og fysisk funksjon etter totalprotese i kne. 

Unni Olsen presenterer sin doktograd, der hun har forsket på dette temaet. Hun er nå forsker ved Diakonhjemmet sykehus, Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon samt REMEDY-senteret.

Hun er sykepleier (ph.d.) med erfaring innen akutt og intensiv samt arbeidet mange år på ortopediske avdeling.

Olsen har hatt mange roller innen helsesektoren, blant annet som avdelingssykepleier, fagutviklingssykepleier og høyskolelektor på sykepleierutdanning.

Webinaret er i regi av REMEDY og Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus. 

I YouTube-kanalen kan du se mange ulike webinarer om revmatologi- og muskelskjelettforskning.