Skip to main content

Brukermedvirkning i forskning

Formålet med brukermedvirkning i forskning er å bedre forskningens relevans ved at brukernes erfaringer, behov og perspektiv blir reflektert i forskningen. ‍

I REMEDY har man et eget pasientråd med medlemmer som deltar med sin erfaringskompetanse i alle forskningsprosjektene.

Brukermedvirkning i forskning ved REMEDY består av:

  • Fora for kunnskap og faglig utvikling for medlemmer i REMEDY pasientråd
  • Kurs i brukermedvirkning i forskning for forskere, ph.d-stipendiater og brukermedvirkere
  • Forskningsstøtte i brukermedvirkning i forskning for ph.d-kandidater, postdok og forskere
  • Samarbeid med partnere innad i REMEDY samt eksterne partnere om utvikling av fagfeltet brukermedvirkning i forskning

Ressurser i brukermedvirkning i forskning

Du kan se mer om hva brukermedvirkning i forskning innebærer her. ‍

The European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) sin pasientorganisasjon, PARE, har utarbeidet et hefte og åtte kort med råd om brukermedvirkning i forskning. Disse ble i 2016 oversatt til norsk ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus. Her ligger den norske versjonen av kortene og heftet. (DIsse to lenkene fungerer ikke)