Skip to main content

Program for unge forskere

Formålet med programmet er å strukturere og støtte det eksisterende programmet for nye forskere tilknyttet REMEDY. Målet er å stimulere til og hjelpe med overgangen fra PhD til postdoc og fra postdoc til seniorforsker. Programmet vil bestå av et karriereprogram, en mentorordning, årlige kurs og workshops, journal club og statistikk-kollokvier. I tillegg vil det være mulig å søke støtte til oppstartsmidler for å komme igang med egne forskningsprosjekt.

I karriereprogrammet har vi fokus på:

  • Utvikling av CV
  • Finansieringsstrategier
  • Kommunikasjon og presentasjon
  • Besøk til andre institusjoner
  • Tildeling av ekstern mentor
  • Kurs i ledelse og veiledning