Skip to main content
ARBEIDSPAKKE 1

Behandlings­studier

Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 1 er å gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet for å undersøke effekt av persontilpassede behandlingsstrategier, medikamenter, kirurgiske prosedyrer, injeksjoner og ikke-farmakologiske intervensjoner.

Arbeidspakken vil i tillegg være ansvarlig for den kliniske utprøvingsenheten (Clinical Trial Unit).

Mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 1:

WP1 - Behandlingsstudier

ARCTIC

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm
WP1 - Behandlingsstudier

ARCTIC FORWARD

10-års oppfølging av pasienter med revmatoid artritt som mottok strukturert behandling-til-mål-terapi i tidlig sykdomsfase.

Prosjektleder:
Siri Lillegraven
WP1 - Behandlingsstudier

ARCTIC REWIND

10-års oppfølging av pasienter med revmatoid artritt som mottok strukturert behandling-til-mål-terapi i tidlig sykdomsfase.

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm
WP1 - Behandlingsstudier

BackToBasic

Antiinflammatoriske legemiddel ved langvarige korsryggsmerter og Modic-forandringer

Prosjektleder:
Kjersti Storheim
WP7 - Mestring og medvirkning

BRIDGE

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder:
Ingvild Kjeken
WP1 - Behandlingsstudier

CMC1

10-års oppfølging av pasienter med revmatoid artritt som mottok strukturert behandling-til-mål-terapi i tidlig sykdomsfase.

Prosjektleder:
Ingvild Kjeken
WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

ExeHeart

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP1 - Behandlingsstudier

HIFSAT

Studie av kirurgisk tilnærming ved hoftebrudd

Prosjektleder:
Siri Lillegraven
WP1 - Behandlingsstudier

MERINO

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder:
Ida Bos-Haugen
WP1 - Behandlingsstudier

MethMax

Maksimalisering av behandlingseffekt

Prosjektleder:
Siri Lillegraven
WP1 - Behandlingsstudier

MinJIA

Strategier for persontilpasset behandling av juvenil idiopatisk artritt (JIA)

Prosjektleder:
Berit Flatø
WP1 - Behandlingsstudier

MOVE-JIA

 

Prosjektleder:
Anna-Birgitte Aga
WP1 - Behandlingsstudier

NOR-CACTUS

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder:
Hilde Berner Hammer
WP2 - Presisjonsmedisin

NOR-DRUM

Den norske studien for terapeutisk legemiddelovervåking

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm
WP5 - Strategier for digital oppfølging

NOR-Flare

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP1 - Behandlingsstudier

NOR-Sprint

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder:
Siri Lillegraven
WP1 - Behandlingsstudier

NOR-SWITCH

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder:
Tore K. Kvien
WP1 - Behandlingsstudier

NORD-STAR

Den nordiske studien av strategiprøver og registre for revmatiske sykdommer

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm
WP5 - Strategier for digital oppfølging

OA-AID

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP1 - Behandlingsstudier

PICASSO

Behandling av smertefull inflammatorisk carpometacarpal-1 osteoartritt med intraartikulære steroider, saltvann eller ergoterapi

Prosjektleder:
Ida K. Bos-Haugen
WP1 - Behandlingsstudier

RA-DRUM

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektleder:
Silje Watterdal Syversen
WP5 - Strategier for digital oppfølging

ReMonit

Digital hjemmeoppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder:
Nina Østerås
WP5 - Strategier for digital oppfølging

ReMonit Gout

Digital hjemmeoppfølging og mestring av urinsyregikt

Prosjektleder:
Nina Østerås
WP1 - Behandlingsstudier

SQUEEZE

Maksimering av effekten av reseptbelagte legemidler ved revmatoid artritt 

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm