Skip to main content

ARBEIDSPAKKE 2

Presisjons­medisin

Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 2 er å Identifisere biomarkører og genetiske/epigenetiske markører for behandlingseffekt og alvorlighet av sykdom, samt karakterisere og stratifisere tidlig sykdom.

Arbeidspakken vil ha faglig ansvar for biobanking i den kliniske utprøvingsenheten (CTU).

Mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 2:

WP1 - Behandlingsstudier

ARCTIC

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm
WP1 - Behandlingsstudier

ARCTIC REWIND

10-års oppfølging av pasienter med revmatoid artritt som mottok strukturert behandling-til-mål-terapi i tidlig sykdomsfase.

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm
WP2 - Presisjonsmedisin

BIKE

Biopsier av synovitt i kneleddet fra pasienter med RA og OA

Prosjektleder:
Hilde Berner Hammer
WP2 - Presisjonsmedisin

BioTest

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder:
Guro Løvik Goll
WP1 - Behandlingsstudier

MERINO

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder:
Ida Bos-Haugen
WP6 - Langtidsoppfølging

NOR-DMARD

Det norske registeret for antirevmatiske legemidler

Prosjektleder:
Tore K. Kvien
WP2 - Presisjonsmedisin

NOR-DRUM

Den norske studien for terapeutisk legemiddelovervåking

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm
WP1 - Behandlingsstudier

NOR-SWITCH

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder:
Tore K. Kvien
WP2 - Presisjonsmedisin

Nor-vaC

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder:
Guro Løvik Goll
WP2 - Presisjonsmedisin

RIMRA

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder:
Marte Schrumpf Heiberg
WP6 - Langtidsoppfølging

SPACE

Tidlig oppdagelse av spondyloartritt

Prosjektleder:
Karen Minde Fagerli
WP2 - Presisjonsmedisin

START

Stratifisering av akutt inflammatorisk artritt

Prosjektleder:
Silje Watterdal Syversen
WP2 - Presisjonsmedisin

ULRABIT

Langsgående ultralydstudie av pasienter med revmatoid artritt som starter behandling med biologiske DMARD-legemidler

Prosjektleder:
Hilde Berner Hammer