Skip to main content

ARBEIDSPAKKE 3

Smerte­mekanismer og -behandling

Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 3 er å identifisere og definere fenotyper/endotyper for smerte og assosiasjonen mellom sykdomsaktivitet og smerte.

Mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 3:

WP1 - Behandlingsstudier

MERINO

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder:
Ida Bos-Haugen
WP6 - Langtidsoppfølging

NOR-DMARD

Det norske registeret for antirevmatiske legemidler

Prosjektleder:
Tore K. Kvien
WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Nor-Hand

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder:
Ida K. Bos-Haugen
WP3 - Smertemekanismer og -behandling

RehabNytte

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder:
Rikke Helene Moe
WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Smerte ved inflammatoriske leddsykdommer

I hvilken grad er faktorer som sentral sensitisering, psykologisk belastning, kjønn og systemiske biomarkører forbundet med høyere symptomtrykk?

Prosjektleder:
Ida Bos-Haugen
WP2 - Presisjonsmedisin

ULRABIT

Langsgående ultralydstudie av pasienter med revmatoid artritt som starter behandling med biologiske DMARD-legemidler

Prosjektleder:
Hilde Berner Hammer