Skip to main content

ARBEIDSPAKKE 4

Håndtering av tilleggs­sykdommer

Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 4 er å utvikle og evaluere strategier for optimal forebygging og behandling av hjertekarsykdom innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. I tillegg er målet å finne måter å identifisere og behandle andre viktige komorbiditeter slik som lungesykdom, nyresykdom, diabetes, osteoporose, gastrointestinal sykdom og depresjon.

Mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 4:

WP1 - Behandlingsstudier

ARCTIC FORWARD

10-års oppfølging av pasienter med revmatoid artritt som mottok strukturert behandling-til-mål-terapi i tidlig sykdomsfase.

Prosjektleder:
Siri Lillegraven
WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

DiettStudy

 I en stor randomisert internasjonal studie vil vi vurdere om 4-minutterskort informasjon om hjertevennlig kosthold har samme effekt som individuelt tilpasset 60-minutters kostveiledning.

Prosjektleder:
Anne Grete Semb
WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

ESpA

Trening som behandling for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Prosjektleder:
Hanne Dagfinrud
WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

ExeHeart

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Hjerte-revma register

 Det norske kardio-revmatiske registeret- The Norwegian Cardio-Rheuma register

Prosjektleder:
Anne Grete Semb
WP6 - Langtidsoppfølging

NOR-DMARD

Det norske registeret for antirevmatiske legemidler

Prosjektleder:
Tore K. Kvien
WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

SURF-PsA

Undersøkelse av risikofaktorer ved psoriasisartritt. 

Prosjektleder:
Anne Grete Semb
WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

SURF-RA

Undersøkelse av risikofaktorer ved revmatoid artritt

Prosjektleder:
Anne Grete Semb