Skip to main content
ARBEIDSPAKKE 5

Strategier for digital oppfølging

Digital hjemmeoppfølging har utviklet seg raskt gjennom innovative apper for innsamling av pasientrapportert data og verktøy for beslutningsstøtte. Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 5 er å undersøke anvendbarhet, effekt, sikkerhet, tilfredshet, brukererfaringer og kostnadseffektivitet av digital hjemmeoppfølging.

Mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 5:

WP7 - Mestring og medvirkning

DigiOA

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP5 - Strategier for digital oppfølging

EULAR rec hip knee OA

EULAR anbefalinger hofte- og kneartrose: Oppdatering av EULAR anbefalinger for ikke-farmakologisk kjernebehandling av hofte- og kneartrose.

Prosjektleder:
Nina Østerås
WP5 - Strategier for digital oppfølging

NOR-Flare

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP5 - Strategier for digital oppfølging

OA-AID

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP5 - Strategier for digital oppfølging

ReMonit

Digital hjemmeoppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder:
Nina Østerås
WP5 - Strategier for digital oppfølging

ReMonit Gout

Digital hjemmeoppfølging og mestring av urinsyregikt

Prosjektleder:
Nina Østerås
WP5 - Strategier for digital oppfølging

RemoteUX

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP5 - Strategier for digital oppfølging

SAMBA

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder:
Nina Østerås
WP7 - Mestring og medvirkning

SPARK

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder:
Sella Aarrestad Provan