Skip to main content
ARBEIDSPAKKE 6

Langtids­oppfølging

Målet med ARBEIDSPAKKE 6 er å undersøke langtidseffekt, sikkerhet, arbeidsdeltagelse og helseøkonomiske konsekvenser av medikament- og behandlingsstrategier gjennom kobling til nasjonale registre.

Mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 6:

WP1 - Behandlingsstudier

ARCTIC

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm
WP1 - Behandlingsstudier

ARCTIC FORWARD

10-års oppfølging av pasienter med revmatoid artritt som mottok strukturert behandling-til-mål-terapi i tidlig sykdomsfase.

Prosjektleder:
Siri Lillegraven
WP6 - Langtidsoppfølging

Hoftebrudd database

Diakonhjemmets hoftebrudd database

Prosjektleder:
Mads Sundet
WP6 - Langtidsoppfølging

NOECON

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder:
Sella Aarrestad Provan
WP6 - Langtidsoppfølging

NOR-DMARD

Det norske registeret for antirevmatiske legemidler

Prosjektleder:
Tore K. Kvien
WP6 - Langtidsoppfølging

NOR-Gout

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder:
Till Uhlig
WP3 - Smertemekanismer og -behandling

RehabNytte

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder:
Rikke Helene Moe
WP6 - Langtidsoppfølging

RehabNytte - arbeid

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder:
Till Uhlig
WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Smerte ved inflammatoriske leddsykdommer

I hvilken grad er faktorer som sentral sensitisering, psykologisk belastning, kjønn og systemiske biomarkører forbundet med høyere symptomtrykk?

Prosjektleder:
Ida Bos-Haugen
WP6 - Langtidsoppfølging

SPACE

Tidlig oppdagelse av spondyloartritt

Prosjektleder:
Karen Minde Fagerli