Skip to main content
ARBEIDSPAKKE 7

Mestring og medvirkning

Helsefremmende intervensjoner fokuserer på å styrke enkeltpersoner og utvikle effektive strategier for problemløsning. Slike intervensjoner bør tilpasses pasientenes behov og deres sosiale, økonomiske og kulturelle miljø.

Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 7 er å undersøke helsekompetanse, etterlevelse av behandling og digitale strategier for å styrke pasientens evne til å mestre sin sykdom.

Mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 7:

WP7 - Mestring og medvirkning

AktiWeb

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP7 - Mestring og medvirkning

ALERT

Helsekompetanse hos innvandrere med inflammatorisk revmatisk sykdom og begrensede ferdigheter i norsk språk

Prosjektleder:
Heidi Zangi
WP7 - Mestring og medvirkning

BRIDGE

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder:
Ingvild Kjeken
WP7 - Mestring og medvirkning

DigiOA

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP7 - Mestring og medvirkning

Ergoterapi og kirurgi

 

Prosjektleder:
Ingvild Kjeken
WP7 - Mestring og medvirkning

Happy Hands

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP7 - Mestring og medvirkning

Oppgaveglidning ved håndartrose

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder:
Ingvild Kjeken
WP7 - Mestring og medvirkning

QI-HOA

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder:
Daniel Huseby Bordvik
WP3 - Smertemekanismer og -behandling

RehabNytte

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder:
Rikke Helene Moe
WP7 - Mestring og medvirkning

RehabNytte - impact

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder:
Rikke Helene Moe
WP7 - Mestring og medvirkning

RehabNytte - kvalitet

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder:
Ingvild Kjeken
WP7 - Mestring og medvirkning

SPARK

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder:
Sella Aarrestad Provan
WP7 - Mestring og medvirkning

Tankegods

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder:
Ida Løchting