Skip to main content

Organiseringen av REMEDY

Senteret har en senterledelse bestående av senterleder, to nestledere og en administrativ leder.

Senteret vil ha et styre bestående av styreleder og ett medlem fra hver av partnerinstitusjonene (Diakonhjemmet Sykehus, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og stiftelsen MAGIC).

Senteret har en strategisk styringsgruppe som er ansvarlig for de overordnede strategiske valgene i senteret.

Den strategiske styringsgruppen består av senterledelsen, arbeidspakkeledere, andre vitenskapelige nøkkelpersoner fra partnerinstitusjonene og leder av REMEDY Pasientråd.

Driftsledelsen består av senterledelsen, arbeidspakkeledere/nestledere, leder for klinisk utprøvingsenhet og ledere for nasjonalt klinisk nettverk. Driftsledelsen er ansvarlig for den daglige driften av prosjektene i senteret.