Skip to main content

ARCTIC REWIND

10-års oppfølging av pasienter med revmatoid artritt som mottok strukturert behandling-til-mål-terapi i tidlig sykdomsfase.

Prosjektledere

Postdok
PhD stipendiat

OM PROSJEKTET

ARCTIC-FORWARD er en oppfølgingsstudie av personer med leddgikt som deltok den randomiserte kontrollerte ARCTIC-studien for 10 år siden. Leddgikt er en kronisk autoimmun sykdom som gir betennelse i leddene. Sykdommen kan føre til ødeleggelse av ledd, men også andre deler av kroppen kan rammes. Eksempler på komplikasjoner som følge av leddgikt er benskjørhet og leddgiktrelatert lungesykdom.

De siste tiårene har det skjedd en positiv utvikling i behandlingen og oppfølgingen av pasienter med leddgikt. Andelen pasienter som raskt oppnår velkontrollert sykdom (remisjon) har økt markant med innføringen av tidlig, tett og målstyrt behandling. Langtidseffektene av de nye behandlingsstrategiene er mer ukjente.

Pasientene som deltok i ARCTIC-studien for ti år siden ble behandlet i henhold til moderne behandlingsanbefalinger tidlig i sykdomsforløpet og de fleste av pasientene var i remisjon og hadde lite leddskade etter to år. Nå ønsker vi å finne ut hvordan det går med pasientene på lang sikt. Vi vil undersøke grad av sykdomsaktivitet, tegn til leddskade, påvirkning på andre organer (spesielt lunger), livskvalitet, fysisk funksjon og arbeidsdeltagelse.

Dette forskningsprosjektet vil gi viktig kunnskap om hva slags sykdomsforløp pasienter som får RA i våre dager kan forvente seg, og det vil bidra til å avklare om dagens behandlingsanbefalinger endrer langtidsforløpet av sykdommen. Resultatene vil kunne bidra til bedre oppfølging og behandling av pasienter med leddgikt.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle personene som deltok i ARCTIC-studien for 10 år siden inviteres til å delta i oppfølgingsstudien.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Pasientene innkalles til en undersøkelse 10 år (pluss/minus 18 måneder) etter at de deltok i ARCTIC-studien. Pasientene kartlegges grundig med medisinsk relevant bakgrunnsinformasjon, klinisk undersøkelse, lungefunksjonsundersøkelser (spirometri og gassdiffusjon), blodprøver, selvrapportering av symptomer og funksjon og bildediagnostikk (ultralyd av ledd, røntgen av hender og føtter, bentetthetsmåling, CT thorax). Det gjennomføres også aktivitetsmålinger og det tas blodprøver til biobank.