Skip to main content

DigiOA

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder
PhD stipendiat

OM PROSJEKTET

Informasjon og trening er anbefalt behandling for pasienter med artrose. I prosjektet "Digital artrosebehandling" ønsker vi gjennom en randomisert kontrollert studie å undersøke om det å følge et individuelt tilpasset treningsprogram på en mobilapp er like effektivt som vanlig oppfølging hos fysioterapeut.

En mobil løsning kan være med på å øke tilgjengeligheten for behandling, da behandlingen kan gis uavhengig av geografisk avstand. Mobile løsninger gir også større valgfrihet for pasientene, da de for eksempel kan trene når de vil gjennom dagen, og ikke er bundet til et oppmøtetidspunkt hos en terapeut. Håpet er at den økte tilgangen og valgfriheten gjennom appen gir bedre etterlevelse av anbefalt trening.

En del av prosjektet er også å finne kjennetegn ved de pasientene som har størst effekt av å bruke appen. På den måten kan man bidra til at fysioterapeuter lettere kan identifisere hvilke pasienter som kan klare å følge opp treningen gjennom en app, og hvem som har større behov for fysisk oppfølging hos en terapeut.

HVEM KAN VÆRE MED?

Pasienter over 18 år med artrose i hofte og/eller kne, som oppsøker behandling på et av de deltagende fysioterapi-instituttene, kan være med i studien. For oversikt over hvilke institutter som deltar, ta kontakt med PhD-kandidat.

Rekruttering av deltagere til studien pågår.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Alle pasienter mottar 1-2 timer med undervisning om artrose fra fysioterapeut, med informasjon om blant annet symptomer, sykdomsutvikling, trening, selvhjelpsteknikker og kostholdsråd. Etter undervisning fordeles man tilfeldig til enten standard behandling, med oppfølging 2 ganger i uken i 6 uker hos fysioterapeut, eller app-gruppe, som får et individuelt tilpasset 6-ukers treningsprogram på appen VirtuellTrening. Pasientene gjennomfører testing hos fysioterapeut ved oppstart og ved avslutning av den 6 uker lange oppfølgingen. Ved oppstart, avslutning og 12 uker etter avslutning svarer man også på et spørreskjema som blant annet inneholder spørsmål om smerte, funksjon, sykdomsaktivitet, fysisk aktivitetsnivå, livskvalitet, etterlevelse av trening og helsetjeneste- og medisinforbruk.