Skip to main content

Happy Hands

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektledere

PhD stipendiat

OM PROSJEKTET

Håndartrose rammer nær halvparten av alle kvinner og en fjerdedel av alle menn, og er en viktig årsakt til smerter og nedsatt funksjon i hendene. Det finnes ingen kur, men internasjonale retningslinjer fastslår at informasjon, håndtrening og bruke av enkle støtteskinner og hjelpemidler er effektive tiltak for å redusere smerter og bedre funksjon. Tilbudet til denne pasientgruppen er derimot mangelfullt og for å bedre tilbudet at forskere, klinikere og brukerrepresentanter ved Diakonhjemmet Sykehus, i samarbeid med Universitetets senter for informasjonsteknologi ved UiO, utviklet en app for å tilgjengeliggjøre informasjon om denne anbefalte behandlingen.

Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekt, kostnadseffektivitet og erfaringer med bruk av appen Happy Hands.

HVEM KAN VÆRE MED?

Pasienter diagnostisert med håndartrose av helsepersonell og som oppsøker hjelp eller er blitt henvist til en fastlege eller helseinstitusjon som deltar i prosjektet, kan være med i studien.

For oversikt over hvilke helseinstitusjoner som deltar, ta kontakt på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rekruttering av deltagere til studien pågår.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Dersom du ønsker å være med i studien vil du etter å ha gitt skriftlig informert samtykke bli trukket til en av to grupper:

  1. Den ene gruppen (kontrollgruppen) vil få standard behandling. Denne behandlingen vil som et minimum inneholde skriftlig informasjon om håndartrose.
  2. Den andre gruppen (intervensjonsgruppen) vil få standard behandling samt at de vil følge et 12 ukers digital program gjennom appen Happy Hands.

Programmet består av filmer med kunnskapsbasert informasjon om håndartrose, behandlingsalternativer, egenmestring av sykdommen og håndtrening.

Før oppstart, underveis og i etterkant av prosjektet vil vi samle inn informasjon om deg gjennom spørreskjema. Dersom du trekkes til kontrollgruppen, vil du få tilgang til appen Happy Hands etter 6 måneder.