Skip to main content

MERINO

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder
Postdok

OM PROSJEKTET

I løpet av livet vil nesten halvparten av alle kvinner og en fjerdedel av menn få håndartrose i ett eller flere ledd. Det finnes i dag ingen spesifikk kur eller sykdomsmodifiserende behandling mot håndartrose. Håndartrose er en heterogen sykdom der leddbrusk slites ned, men de senere årene har man også sett at inflammasjon (betennelse) er en viktig sykdomsfremmende komponent hos noen med håndartrose. Noen med håndartrose har mer inflammasjon i fingerleddene enn andre, og ofte ser vi samtidig erosjoner i benoverflaten rundt leddene deres.

Kliniske og pre-kliniske studier har også vist at inflammasjon kan være et mulig behandlingsmål for smerte og progresjon. Metotreksat er et godkjent anti-revmatisk legemiddel til behandling av for eksempel leddgikt. Studien vil undersøke om metotreksat også kan ha effekt på smerter og sykdomsprogresjon hos de med erosiv inflammatorisk håndartrose.

Resultatene fra MERINO-studien vil være et viktig bidrag i utviklingen av behandlingsalternativer til pasienter med håndartrose.

HVEM KAN VÆRE MED?

Voksne med inflammatorisk erosiv håndartrose uten tilfredsstillende effekt på smerter av paracetamol-holdige smertestillende eller NSAIDs. Erosjoner vurderes på røntgen og inflammasjon vurderes med ultralyd av revmatolog.

Rekruttering av deltagere pågår.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Deltakerne i studien vil komme på 6 visitter i avdelingen og deltakelse i studien vil vare i 12 måneder. I løpet av studien vil det gjøres klinisk undersøkelse og ultralyd av ledd, samt standardiserte smertetester, bli tatt blodprøver, MR av hånd (to ganger) og røntgen av hånd (tre ganger), vital-parametere og medisinsk historie. Du vil fylle ut spørreskjemaer som omfatter blant annet grad av smerter, sykdomsaktivitet og hvordan sykdommen påvirker hverdagen din.

Hos en liten andel av pasientene med samtidig kne-artrose ønsker vi å rekruttere til en sub-studie der vi tar nål-biopsi fra kne før oppstart av metotreksat og etter seks måneder behandling. En slik studie vil gi banebrytende informasjon om genene som er aktivt involvert i å regulere betennelse ved artrose og hvordan disse påvirkes av behandling.