Skip to main content

NOR-DMARD

Det norske registeret for antirevmatiske legemidler

Prosjektleder
Postdok


PhD stipendiat


OM PROSJEKTET

Hvilken behandling vi tilbyr pasienter med inflammatoriske leddsykdommer er basert på store kliniske studier der en type behandling sammenliknes med en annen. Disse studiene gir oss imidlertid ikke hele bildet av hvordan det går med pasientene, og kan ikke svare på alle spørsmål vi har om hvordan vi skal gjennomføre behandling og oppfølgning. Observasjonsstudier kan beskrive sykdomsforløpet hos pasientene slik det er når de følges i vanlig oppfølgning på sykehuset, og kan svare på problemstillinger som ikke egner seg for store kliniske studier.

NOR-DMARD er en observasjonsstudie av pasienter med inflammatoriske leddsykdommer som behandles med biologiske medikamenter i vanlig klinisk praksis. Studien har pågått siden år 2000 og følger nå pasienter i Oslo, Lillehammer, Tromsø og Førde. En av styrkene med NOR-DMARD er at pasientene settes opp til regelmessige kontroller etter en fastsatt plan, slik at alle pasientene i utgangspunktet skal ha samme kontrollopplegg.

Studien har gjennomgått to faser. Fra 2000 til 2012 ble både pasienter med syntetiske DMARDs (som metotreksat) og biologiske medisiner inkludert, mens det fra 2012 bare har blitt inkludert pasienter på biologisk behandling (evt. sammen med metotreksat eller andre syntetiske DMARDs). I den siste fasen har det vært ren elektronisk datainnsamling.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle pasienter som starter behandling med aktuelle medikamenter for inflammatorisk leddsykdom ved revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet, Tromsø, Lillehammer eller Førde.

Pasienter rekrutteres som en del av klinisk praksis.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Pasientene følges i et fast kontrollopplegg med kontroller ved oppstart behandling og deretter etter 3, 6 og 12 måneder før de går over til årlige kontroller. Ved kontrollene svarer de på flere spørreskjemaer, undersøkes av lege eller sykepleier og tar blodprøver.