Skip to main content

NOR-Gout

Urinsyregikt i Norge

Prosjektledere

OM PROSJEKTET

Urinsyregikt er et stort problem for befolkingen i Norge. Til tross for gode og lett tilgjengelige medikamenter er sykdommen langt fra best mulig behandlet og pasientene beholder et høyt nivå av urinsyre, får gjentatt anfall og funksjonsnedsettelse samt avleiring av urinsyrekrystaller i vevet.

Vi undersøker i denne studien om et lavt nivå av urinsyre i blodet etter målrettet behandling forebygger nye anfall med urinsyregikt og reduserer avleiringen av krystaller i vevet (ledd, sener og hud). Til dette formålet etablerte vi en kohort med urinsyregikt-pasienter som kom til revmatologisk poliklinikk etter et akutt anfall med artritt. Etter behandlingen av det akutte anfallet ble de 211 inkluderte pasientene behandlet det første året med tette kontroller og et klart behandlingsmål etter "treat-to-target" prinsippet.

Studien gjennomføres ved revmatologisk poliklinikk, Diakonhjemmet Sykehus i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), og prosjektet vil vise om målrettet behandling med urinsyrenedsettende medikasjon og livsstilsråd hos sykepleier med hyppig oppfølging gir færre anfall og gjør at urinsyrekrystallene fjernes fra kroppen. I prosjektet samarbeides det også med radiolog, hjerteforskere, internasjonale forskere og kliniske data kobles, for eksempel til genetiske analyser.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studien har inkludert voksne pasienter med urinsyregikt med nylig anfall og et forhøyet urinsyrenivået i blodet.

Rekruttering av pasienter er avsluttet og pasientene følges opp med en undersøkelse også etter 5 år.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Pasientene ble behandlet med en målrettet intervensjon med samtale hos studiesykepleier ved revmatologisk poliklinikk og urinsyrenedsettende medikasjon. Oppfølging hos sykepleier ble gjort om nødvendig hver måned inntil behandlingsmålet med lavt urinsyrenivå ble nådd. Oppfølging hos lege med fast tidsintervall (3, 6, 12, 24, 60 måneder) ble også gjort med ultralydundersøkelse. Videre ble det gjennomført røntgenundersøkelse med CT, og pasientene følges opp i 5 år. Spørreskjema undersøker også helserelatert livskvalitet samt arbeidsproduktivitet.