Skip to main content

Nor-vaC

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder
PhD stipendiat


OM PROSJEKTET

Formålet med dette prosjektet er å evaluere den immunologiske responsen på COVID-19 vaksiner hos mennesker som står på immundempende medisiner på bakgrunn av kronisk sykdom i mage-tarm systemet eller i ledd. Nor-vaC studien ønsker å avklare om det vanlige vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19 gir tilstrekkelig beskyttelse hos personer som bruker immundempende legemidler. Det er også av stor betydning å få vite hvor lenge vaksinen beskytter, og om personer som bruker immundempende medisiner trenger flere vaksine-doser etter en stund, for å opprettholde god beskyttelse mot viruset.

I Norge bor det minst 34.000 mennesker i denne kategorien. Hensikten med å sette vaksiner mot COVID-19 er å lære immunsystemet til å kjenne igjen dette viruset. Dersom immunsystemet er dempet av medisiner, kan det bety at responsen på vaksinen blir svak. Vi vet fra tidligere at noen immundempende medisiner kan gi svekket effekt av influensavaksine, og dermed redusert beskyttelse av vaksinen. Vi vet ikke om mennesker som bruker slik medikasjon har svakere eller kortere beskyttelse mot COVID-19 etter vaksinering enn det normalbefolkningen har. Vi vet heller ikke om visse typer immundempende medisiner svekker vaksineresponsen mer enn det andre typer immundempende medisin kan gjøre. Det er imidlertid av stor betydning å kartlegge om vaksiner mot SARS-CoV2 gir sterk og varig immunrespons. Dersom immunresponsen etter vaksinering er svekket hos de som bruker immundempende medisiner, kan det bety at denne gruppen mennesker trenger flere vaksinedoser. Det kan også bety at den viktige, immundempende medikasjonen de står på må justeres, slik at vaksinen kan ha bedre effekt.

Nor-vaC studien er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstituttet (FHI), Immunologisk avd Oslo Universitetssykehus (OUS) og Akershus Universitetssykehus (AHUS). Resultatene fra studien vil hjelpe FHI å utforme best mulig vaksineråd til mennesker som bruker immundempende medisiner.

Forskningsprosjektet forventes å få stor betydning for mennesker med revmatiske sykdommer og sykdom i tarm og lever. Resultatene vil kunne danne grunnlag for vaksineanbefalinger og behandlingsanbefalinger til denne pasientgruppen under den COVID-19 pandemien som pågår nå. Studien kan også få konsekvens for behandlingsråd og råd om vaksiner utover den pågående pandemien. Forskningsspørsmålet om styrke og varighet av COVID vaksinebeskyttelse er av stor interesse for pasientgruppen også globalt, fordi vi per nå har svært liten kunnskap.

HVEM KAN VÆRE MED?

Pasienter fra Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet sykehus og fra Gastromedisinsk avdeling AHUS på immunsuppressiv behandling har blitt spurt om å delta.

Rekruttering av deltagere i studien er ferdig.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Deltakerne i studien tar en blodprøve før den første vaksinedosen settes. Deretter må det tas ny blodprøve 2-4 uker etter de neste vaksinedosene mot Covid-19 . Noen av deltakerne tar utvidete blodprøver for særlig grundig kartlegging av hvor godt immunsystemet har reagert på vaksinen. De som deltar i forskningsprosjektet får svar på sine vaksineprøver (antistoffer) på helsenorge.no. Studien planlegger å ta jevnlige blodprøver av deltakerne, slik at man kan se hvor lenge antistoffene mot COVID holder seg. Vi vil også registrere personopplysninger som kjønn, alder, sykdomsdiagnose og aktuell medikasjon. Studien planlegger å følge med på vaksineresponsen hos deltakerne i inntil 5 år.

Vaksinen settes lokalt i bydel/kommune der pasienten bor.

‍Nyttig informasjon til deg som deltar i Nor-vaC studien ved Diakonhjemmet Sykehus:‍

  • Noen få pasienter tar utvidete prøver, de får egen, tilrettelagt informasjon direkte på mail eller telefon.
  • Blodprøver for å se på antistoff-responsen etter vaksine tas 2 - 4 uker etter andre vaksinedose. Dersom ferie eller andre forhold gjør det vanskelig å ta prøve innen 4 uker, tillater vi prøvetaking inntil 8 uker etter vaksine, men dette er mindre ønskelig.
  • Deretter tas det prøver hver 3. måned. Du får påminning på sms når det nærmer seg tid for ny blodprøvekontroll.
  • Det er drop-in blodprøvetaking på kveldstid kl 16 - 20 alle ukedager.

NB: På kveldstid tas KUN studieprøve, ikke ordinære kontroll-/oppfølgingsprøver av din revmatiske sykdom.

  • Dersom du uansett skal ta blodprøver hos oss som del av vanlig oppfølging kan du komme som før på dagtid kl 8 - 15, henvende deg i poliklinikk-skranken og be om konvolutt til studieblodprøver samtidig med de rutineprøvene som revmatologen har bestilt. Av kapasitetsgrunner er det ikke anledning til å komme for kun studieprøver på dagtid.