Skip to main content

PICASSO

Behandling av smertefull inflammatorisk carpometacarpal-1 osteoartritt med intraartikulære steroider, saltvann eller ergoterapi

Prosjektleder


OM PROSJEKTET

Artrose i tommelens rotledd (CMC-1) kan medføre smerter og dårlig håndfunksjon. Behandlingsmulighetene for denne pasientgruppen er dessverre begrenset. Alle pasienter bør tilbys ikke-medikamentelle tiltak som for eksempel håndtrening, men det er et fåtall som får denne type behandling. Det er også begrenset med kunnskap om hvilken effekt kortison har for denne pasientgruppen.

Hovedmålet med prosjektet er å se om kortisoninjeksjoner er bedre enn saltvannsinjeksjoner, og om ikke-medikamentell behandling er like bra som kortison.

Studien vil få direkte konsekvenser for dagens behandling der man gjennom å sammenlikne ulike behandlingsalternativer vil bidra med kunnskap om hvilke alternativer som både er effektive og trygge.

HVEM KAN VÆRE MED?

Rekruttering er pågående.

Voksne personer diagnostisert med artrose i tommelens rotledd vil være aktuelle for inklusjon i studien. Pasientene vil rekrutteres fra seks sykehus fra alle fire helseregioner i Norge.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Studien gjennomføres i to faser:

Fase 1 er en randomisert kontrollert studie med en varighet på 6 måneder. Pasientene som deltar vil randomiseres i tre ulike grupper hvor gruppe 1 får kortisoninjeksjon i CMC-1 leddet, gruppe 2 får saltvannsinjeksjon (placebo) i CMC-1 leddet, og gruppe 3 får ikke-medikamentell behandling med håndtrening og støtteskinne. De som får injeksjon kan gjenta den etter 3 måneder, men får ikke vite om de får kortison eller saltvann. Hovedmålet for studien er å se på endring i smerte etter 4 uker. Undermål er å se på endring i smerte og håndfunksjon etter tre måneder og to år, og MR-definert betennelse etter 4 uker og grad av artrose og subluksasjon etter 2 år.

Fase 2 er en åpen studie som varer i 18 måneder. Her kan alle deltagende pasienter få kortisoninjeksjon dersom behandlende revmatolog finner det hensiktsmessig. Her vil forskerne også studiere om gjentatte injeksjoner kan virke skadelig på leddet.