Skip to main content

RA-DRUM

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektledere
Postdok


OM PROSJEKTET

RA-DRUM er en klinisk studie for å undersøke om terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) bedrer effekten av biologiske legemidler ved behandling av leddgikt. Ved TDM måles mengden av legemiddel i blodprøver fra pasienten, serumkonsentrasjonen, og doseringen tilpasses for å oppnå serumkonsentrasjon i et riktig nivå. Noe av årsaken til at det er stor variasjon i serumkonsentrasjon mellom ulike pasienter, er at kroppens immunsystem hos noen pasienter kan reagere på legemidlene og nøytralisere effekten. Ved å holde et høyt nok serumnivå av legemiddelet, tror vi at vi kan motvirke denne prosessen. RA-DRUM er en del av SQUEEZE-prosjektet, som er et europeisk samarbeid som har fått over 100 millioner kroner til leddgiktsforskning fra Horizon Europe, EUs forskningsprogram.

HVEM KAN VÆRE MED?

Pasienter over 18 år diagnostisert med revmatoid artritt (leddgikt) som behandles med biologiske medisiner. Rekruttering av deltagere er ennå ikke påbegynt.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

EU flaggMer informasjon om SQUEEZE-prosjektet, som RA-DRUM er en del av:
https://www.remedy-senter.no/project/squeeze
https://squeeze-project.eu/

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement no. 101095052. Views and opionions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or HADEA. Neither the European Unior nor the granting authority can be held responsible for them.