Skip to main content

RIMRA

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

OM PROSJEKTET

Immunsjekkpunkt-hemmere (ICIs) er en form for immunterapi som har ført til banebrytende resultater innen kreftbehandling de senere år. ICIs virker ved å oppheve kreftcellenes negative regulering av immunapparatet og styrker immuncellenes forsvar mot kreft. Som uønsket effekt kan immunrelaterte bivirkninger (irAEs) oppstå i nær alle organsystemer. 5 -10 % av pasientene utvikler inflammatorisk revmatisk sykdom, og disse representerer en helt ny gruppe pasienter. Det er stort behov for mer kunnskap om denne pasient gruppen og RIMRA studien ble initiert for å imøtekomme kunnskapsmangelen.

Hensikten med studien er å beskrive klinisk presentasjon og sykdomsforløp av revmatiske immunrelaterte bivirkninger samt å evaluere effekten av anti-inflammatorisk behandling.

HVEM KAN VÆRE MED?

Pasienter som har fått behandling med sjekkpunkt-hemmer for kreftsykdom og som har symptomer på nyoppstått revmatisk sykdom eller oppbluss av preeksisterende revmatisk sykdom.

Rekruttering av deltagere pågår til og med 31.desember 2023.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Pasientene følges i RIMRA i et år og det gjennomføres 4 studievisitter. Det samles kliniske data og tas laboratorieprøver, samt plasma, serum og fullblod til biobank. Pasientene behandles etter gjeldende behandlingsretningslinjer.