Skip to main content

Smerte ved inflammatoriske leddsykdommer

I hvilken grad er faktorer som sentral sensitisering, psykologisk belastning, kjønn og systemiske biomarkører forbundet med høyere symptomtrykk?

Prosjektleder
Ph.d.
Lisa Elstad

OM PROSJEKTET

Blant pasienter med revmatoid artritt (RA) og psoriasisartritt (PsA) rapporterer 40-50 % av pasientene fortsatt smerte, til tross for få tegn på betennelse, sykdomsaktivitet eller vevsskade som kan forklare smerten de rapporterer. Resultatene tyder på at det tradisjonelle biomedisinske perspektivet med en behandlingsstrategi fokusert på reduksjon av betennelse er utilstrekkelig for mange mennesker.

Prosjektets målsetning er å identifisere subgrupper av smertepasienter med inflammatoriske leddsykdommer ved hjelp av et biopsykososialt rammeverk, samt undersøke forskjeller i symptombyrde og behandlingsrespons. Vi ønsker å undersøke i hvilken grad faktorer slik som sentral sensitisering, psykologiske faktorer, kjønn og gener/systemiske biomarkører er forbundet med høyere symptomtrykk.

Formålet er å øke bevisstheten om hvordan biopsykososiale faktorer er relevante for pasientrapporterte utfall og samt behandlingsrespons, for å i bedre grad kunne skreddersy behandlingen for den aktuelle pasientgruppen i fremtiden.

HVEM KAN VÆRE MED?

Menn og kvinner (>18 år ved screening), som er del av i Nor-DMARD-registeret, og som samtykker til delta kan inkluderes i denne delstudien.

Det vil ikke være andre inkluderings- og eksklusjonskriterier enn dem som allerede er en del av Nor- DMARD register. Det betyr at alle pasienter som blir innskrevet i Nor-DMARD vil bli bli invitert til å delta.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Pasientene følges i et fast kontrollopplegg som ledd i Nor-DMARD. I denne substudien vil pasienten undersøkes to ganger, en gang ved oppstart og en gang ved 3. måned.

Rekrutteringsperioden vil foregå over to år fra og med høsten 2024. I løpet av studien vil det gjøres klinisk undersøkelse og ultralyd av ledd, en nevropsykologisk test på et nettbrett, samt standardiserte smertetester. Du vil fylle ut spørreskjemaer som omfatter blant annet grad av smerter, sykdomsaktivitet, livskvalitet og følelsesmessig velvære, samt forventninger til smerte og mestringstro.