Skip to main content

SPARK

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder
Postdok
PhD-stipendiat

OM PROSJEKTET

Spondylartritt (tidligere kallet Bekhterev) er en inflammatorisk leddsykdom som rammer bekkenleddene og ryggsøylen. Sykdommen kan gi redusert bevegelighet og smerte, den debuterer før 45 års alder og rammer ca. 1 % av befolkningen. Trening er en hjørnesten i behandlingen av spondylartritt og er alltid en del av behandlingen uansett om det i tillegg er behov for medikamentell behandling. Den medikamentelle behandling kan bestå av milde betennelses dempende legemidler (f.eks. Ibux, Naproksen) ved behov eller potente immunsupprimerende legemidler i form av tumor nekrose faktor inhibitorer (f.eks. Erelzi, Hyrimoz) som fast behandling.

Pasienter med spondylartritt og revmatologer har bruk for en sikker evaluering av treningseffekt før beslutningen om potente immunsupprimerende medikamenter treffes. Med SPARK treningsapplikasjon vil vi tilby evidens basert trening med progresjon til pasienter med spondylartritt. Evalueringen vil bestå i behovet for medikamentell behandling i form av potente immunsupprimerende legemidler.

HVEM KAN VÆRE MED?

Voksne pasienter med nydiagnostisert spondylartritt uten iridocyklitt eller andre åpenbare årsaker til å velge TNFi som førstelinje behandling eller pasienter hvor hard trening er kontraindisert (f.eks. ukontrollert hyperthyreose, amputasjoner). Inklusjon vurderes av revmatolog.

Inklusjon starter etter planen i januar 2024.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Pasienter som ønsker å delta i studien blir delt i to grupper ved loddtrekning (randomisering).

  1. Intervensjonsgruppen får tildelt treningsapplikasjonen SPARK til smarttelefoner eller nettbrett. Intervensjonsgruppen vil få innføring i applikasjonen, trening generelt samt forskjellige treningstyper, de skal gjennomføre trening 3 dager pr uke og vil få fortløpende oppfølgning av studiepersonell for å sikre en progresjon i treningen. Trening vil bli logget via smartklokke eller ved egenregistrering direkte i applikasjonen.
  2. Kontrollgruppen vil få råd om trening ved revmatologen.

I begge grupper vil det bli tatt blodprøver, målt kroppssammensetning og deltakere skal svare på spørreskjema.

Etter 3 måneder evalueres hovedutfallsmålet som er hvorvidt trening har bidratt til mindre bruk av potente immunsupprimerendelegemidler eller ikke. Deretter gjøres en ny loddtrekning hvor alle deltakere får tilgang til trening via SPARK applikasjonen, men den ene gruppen får fortløpende oppfølgning og den andre følger treningen via SPARK på egenhånd. Det sekundære utfallsmål, igjen i form av bruk av potente immunsupprimerende legemidler, vurderes etter ytterligere 3 måneder. Studien løper over i alt 6 måneder.