Skip to main content

SQUEEZE

Maksimering av effekten av reseptbelagte legemidler ved revmatoid artritt 

Prosjektleder

OM PROSJEKTET

SQUEEZE er et europeisk konsortium som er blitt tildelt midler fra Horizon Europe, EUs forskningsprogram til å forske på behandling av leddgikt (revmatoid artritt). Det blir flere deler av prosjektet som tar for seg ulike tilnærminger til leddgiktsbehandling. REMEDY har hovedansvaret for den delen av prosjektet som jobber med terapeutisk legemiddelmonitorering. Dette inkluderer en stor randomisert kontrollert studie, RA-DRUM.

Mer informasjon om hele SQUEEZE finnes på konsortietsnettside: 

https://squeeze-project.eu/

HVEM KAN VÆRE MED?

Pasienter over 18 år diagnostisert med revmatoid artritt (leddgikt). Rekruttering av deltagere er ennå ikke påbegynt.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

EU flaggMer informasjon om studien kommer.

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement no. 101095052. Views and opionions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or HADEA. Neither the European Unior nor the granting authority can be held responsible for them.