Skip to main content

Utdanning

  • Bachelor i fysioterapi (1998)
  • Master i fysioterapi (2006)
  • Master i fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet (2022)

Stilling

  • PhD-stipendiat ved Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus

Interessefelt

  • Fysioterapi
  • Fysisk funksjon
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Revmatisk sykdom

Annet

  • President of Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology, NIOR (2017-2021)

E-post

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

Besøksadresse

Diakonhjemmet sykehus
Diakonveien 12
0370 Oslo

Postadresse

Diakohjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Prosjekter

WP7 - Mestring og medvirkning

AktiWeb

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

ExeHeart

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder:
Anne Therese Tveter
WP1 - Behandlingsstudier

NOR-Sprint

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder:
Siri Lillegraven
WP6 - Langtidsoppfølging

SPACE

Tidlig oppdagelse av spondyloartritt

Prosjektleder:
Karen Minde Fagerli
WP7 - Mestring og medvirkning

SPARK

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder:
Sella Aarrestad Provan

Publikasjoner

Publikasjoner hentet fra Nasjonalt vitenarkiv (NVA):

Effect of high-intensity interval training in physiotherapy primary care for patients with inflammatory arthritis: The ExeHeart randomised controlled trial

Kristine Røren Nordén, anne grete semb, Hanne Dagfinrud, Jonny Hisdal, Joseph Sexton, Camilla Fongen


RMD Open

2024

Reduced sleep quality is highly prevalent and associated with physical function and cardiorespiratory fitness in patients with axial spondyloarthritis: a cross-sectional study

Camilla Fongen, Hanne Solveig Dagfinrud, Annelie Bilberg, Silje Halvorsen Sveaas


Scandinavian Journal of Rheumatology

2023

Criterion Validity and Responsiveness of Estimated Cardiorespiratory Fitness Models in Patients with Inflammatory Joint Disease

Kristine Røren Nordén, Hanne Dagfinrud, Anne Grete Semb, Jonny Hisdal, George S. Metsios, Joseph Sexton


Journal of Clinical Medicine

2023

Associations between cardiovascular risk factors, disease activity and cardiorespiratory fitness in patients with inflammatory joint disease: a cross-sectional analysis

Kristine Røren Nordén, Anne Grete Semb, Hanne Dagfinrud, Jonny Hisdal, Sigrid Ødegård, Joseph Sexton


BMC sports science, medicine and rehabilitation

2023

The AktiWeb study: feasibility of a web-based exercise program delivered by a patient organisation to patients with hip and/or knee osteoarthritis

Kenth-Louis Hansen Joseph, Hanne Dagfinrud, Kåre Birger Hagen, Kristine Røren Nordén, Camilla Fongen, Ole-Martin Wold


BMC Pilot and Feasibility Studies

2022

Effect of high-intensity exercise on cardiorespiratory fitness, cardiovascular disease risk and disease activity in patients with inflammatory joint disease: Protocol for the ExeHeart randomised controlled trial

Kristine Røren Nordén, Hanne Dagfinrud, Anne Grete Semb, Jonny Hisdal, Kirsten Kilvik Viktil, Joseph Sexton


BMJ Open

2022

Do Illness Perceptions and Coping Strategies Change Over Time in Patients Recently Diagnosed With Axial Spondyloarthritis?

Miranda van Lunteren, Robert Landewé, Camilla Fongen, Roberta Ramonda, Désirée van der Heijde, Floris A. van Gaalen


Journal of Rheumatology

2020

Responsiveness and Interpretability of 2 Measures of Physical Function in Patients with Spondyloarthritis

Camilla Fongen, Hanne Solveig Dagfinrud, Annelie Bilberg, Elisabeth Pedersen, Melissa Woll Johansen, Salima van Weely


Physical Therapy

2020

Frequency of Impaired Spinal Mobility in Patients with Chronic Back Pain Compared to Patients with Early Axial Spondyloarthritis

Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Inger Jorid Berg, Sofia Ramiro, Floris van Gaalen, Robert Landewé


Journal of Rheumatology

2018

Associations Between Cardiorespiratory Fitness and Arterial Stiffness in Ankylosing Spondylitis: A Cross-sectional Study

Inger Jorid Berg, Anne Grete Semb, Silje Halvorsen Sveaas, Camilla Fongen, Desirée van der Heijde, Tore Kristian Kvien


Journal of Rheumatology

2018

The Impact of Illness Perceptions and Coping on the Association Between Back Pain and Health Outcomes in Patients Suspected of Having Axial Spondyloarthritis: Data From the SPondyloArthritis Caught Early Cohort

Miranda van Lunteren, Margreet Scharloo, Zineb Ez‐Zaitouni, Anoek de Koning, Robert Landewe, Camilla Fongen


Arthritis care & research

2018

Disease activity decrease is associated with improvement in work productivity over 1 year in early axial spondyloarthritis (SPondyloArthritis Caught Early cohort)

Miranda van Lunteren, Zineb Ez-Zaitouni, Camilla Fongen, Robert Landewe, Roberta Ramonda, Désirée van der Heijde


Rheumatology

2017

Evidence-Based Self-Management for Spondyloarthritis Patients

Wolfgang Leister, Camilla Fongen, Dag Soldal, Kåre Birger Hagen, Trenton Wade Schulz, Peder Aursand


International Journal on Advances in Life Sciences

2017

Barriers and facilitators for being physically active in patients with ankylosing spondylitis: a cross-sectional comparative study

Camilla Fongen, Silje Halvorsen Sveaas, Hanne Dagfinrud


Musculoskeletal Care

2015

Efficacy of High Intensity Exercise on Disease Activity and Cardiovascular Risk in Active Axial Spondyloarthritis: A Randomized Controlled Pilot Study

Silje Halvorsen Sveaas, Inger Jorid Berg, Sella Aarrestad Provan, Anne Grete Semb, Kåre Birger Hagen, Nina Køpke Vøllestad


PLOS ONE

2014

High disease activity is related to low levels of physical activity in patients with ankylosing spondylitis

Camilla Fongen, Silje Halvorsen, Hanne Dagfinrud


Clinical Rheumatology

2013

Physical Fitness in Patients With Ankylosing Spondylitis: Comparison With Population Controls

Silje Halvorsen, Nina Køpke Vøllestad, Camilla Fongen, Sella Aarrestad Provan, Anne Grete Semb, Kåre Birger Hagen


Physical Therapy

2012

Exploring Tai Chi in rheumatoid arthritis: a quantitative and qualitative study

Till Uhlig, Camilla Fongen, Eldri Steen, Anne Christie, Sigrid Ødegård


BMC Musculoskeletal Disorders

2010