Skip to main content

Marianne Skaar

Rådgiver brukermedvirkning i forskning

Utdanning

  • Førskolelærer, Universitetet i Agder
  • Spesialpedagogikk, Universitetet i Agder
  • Administrasjon og ledelse, OsloMet
  • Veiledning Livsstyrketrening, VID vitenskapelige høgskole
  • Mastergrad i Helsevitenskap, OsloMet

Stilling

  • Leder REMEDY Pasientråd, Diakonhjemmet sykehus

Interessefelt

  • Helsefremmende perspektiv
  • Mestringsressurser

Annet

  • Presentasjon plenary session, EULAR 2022 - "Inclusion of patient research partners in REMEDY - a research center for treatment in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases"

E-post

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

Besøksadresse

Diakonhjemmet sykehus
Diakonveien 12
0370 Oslo

Postadresse

Diakohjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo