Skip to main content

Utdanning

  • Can.med., Universitet i Oslo (profesjonsstudiet i medisin)

Stilling

  • PhD stipendiat, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus

Interessefelt

  • Revmatologi
  • Immundempende medisiner
  • Persontilpasset medisin
  • Terapeutisk legemiddelmonitorering
  • Immunogenisitet
  • Randomiserte kontrollerte studier

E-post

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

Besøksadresse

Diakonhjemmet sykehus
Forstanderboligen
Reidar Kobros vei 8
0370 Oslo

Postadresse

Diakohjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Prosjekter

WP2 - Presisjonsmedisin

NOR-DRUM

Den norske studien for terapeutisk legemiddelovervåking

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm
WP1 - Behandlingsstudier

SQUEEZE

Maksimering av effekten av reseptbelagte legemidler ved revmatoid artritt 

Prosjektleder:
Espen A. Haavardsholm

Publikasjoner

Publikasjoner hentet fra Nasjonalt vitenarkiv (NVA):

Clinical consequences of infliximab immunogenicity and the effect of proactive therapeutic drug monitoring: exploratory analyses of the randomised, controlled NOR-DRUM trials

Marthe Kirkesæther Brun, Johanna Gehin, Kristin Reine Hammersbøen, David Warren, Rolf Klaasen, Joseph Sexton


The Lancet Rheumatology

2024

HLA-DQ2 is associated with anti-drug antibody formation to infliximab in patients with immune-mediated inflammatory diseases

Marthe Kirkesæther Brun, Kristin Reine Hammersbøen, Marte Kathrine Viken, Grethe-Elisabeth Stenvik, Rolf Klaasen, Johanna Gehin


Journal of Internal Medicine

2023

Assessing Immunogenicity of Biologic Drugs in Inflammatory Joint Diseases: Progress Towards Personalized Medicine

Johanna Elin Gehin, Guro Løvik Goll, Marthe Kirkesæther Brun, Meghna Jani, Nils Bolstad, Silje Watterdal Syversen


BioDrugs

2022

Risk factors for anti-drug antibody formation to infliximab: Secondary analyses of a randomised controlled trial

Marthe Kirkesæther Brun, Guro Løvik Goll, Kristin Kaasen Jørgensen, Joseph Sexton, Johanna Elin Gehin, Øystein Sandanger


Journal of Internal Medicine

2022

Effect of Therapeutic Drug Monitoring vs Standard Therapy During Maintenance Infliximab Therapy on Disease Control in Patients With Immune-Mediated Inflammatory Diseases: A Randomized Clinical Trial

Silje Watterdal Syversen, Kristin Kaasen Jørgensen, Guro Løvik Goll, Marthe Kirkesæther Brun, Øystein Sandanger, Kristin Reine Hammersbøen


Journal of the American Medical Association (JAMA)

2021

Effect of Therapeutic Drug Monitoring vs Standard Therapy During Infliximab Induction on Disease Remission in Patients With Chronic Immune-Mediated Inflammatory Diseases: A Randomized Clinical Trial

Silje Watterdal Syversen, Guro Løvik Goll, Kristin Kaasen Jørgensen, Øystein Sandanger, Joseph Sexton, Inge Christoffer Olsen


Journal of the American Medical Association (JAMA)

2021

Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang

Marthe Kirkesæther Brun, Tonje Lossius Husum, Reidar Pedersen


Tidsskrift for Norsk Psykologforening

2017