Skip to main content

Våre partnere

Diakonhjemmet sykehus er vertsinstitusjon for forskningssenteret. I tillegg er fire institusjoner med som partnere - Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og stiftelsen MAGIC.

Ved Diakonhjemmet Sykehus er REMEDY organisert under Avdeling for Forskning og innovasjon, ledet av professor Espen A. Haavardsholm. Forskningsprosjektene ved sykehuset vil i hovedsak inkludere pasienter fra Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning og Klinikk for anestesi og kirurgi. Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning er ansvarlig for behandlingstilbudet innenfor revmatologi for hele Oslo by og har regionsykehusansvar for Helse Sør-Øst. I klinikken behandles hovedsakelig pasienter med revmatiske leddsykdommer og artrose.
Klinikk for anestesi og kirurgi ivaretar pasienter med behov for planlagt og akutt behandling innen ortopedi, gastro- og generell kirurgi, og har beredskap innenfor intensivmedisin.
Hovedsamarbeidspartner er Institutt for Klinisk medisin som er det største instituttet ved Universitetet i Oslo (UiO) og ansvarlig for utdanning og forskning innen alle kliniske fag. Flere aktiviteter i REMEDY gjennomføres i tett samarbeid med UiO. UiO vil være vertskap for gjesteprofessorat i senteret. Gjennom UiO vil forskere ha tilgang til kjernefasiliteter slik som Bioinformatics Core Facility, Genomics Core Facility, Proteomics Core Facility, og Norwegian Sequencing Center, samt teknologisk infrastruktur slik som Tjeneste for sensitive data (TSD) som vil benyttes til innsamling, lagring og analysering av data, deriblant bruk av kunstig intelligens/maskinlæring.
Hovedsamarbeidspartnere ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer og Avdeling for forskning og innovasjon (Nevroklinikken) som også er ansvarlig for Forskningsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI). REMEDY har et tett samarbeid med Regional Forskningsstøtte og NorCRIN. Senteret har også laboratoriesamarbeid med Radiumhospitalet.
Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av de største helseorganisasjonene med rundt 30 000 medlemmer. NRF vil bidra i utvikling av prioriterte forskningsområder samt samarbeider tett med REMEDY Pasientråd i forbindelse med brukermedvirkning i forskning i alle forskningsprosjektene i REMEDY. NRF vil også bistå i formidling av forskningsresultater i REMEDY gjennom sine sosiale plattformer og webinarer.
Magic Evidence Ecosystem Foundation vil bistå med kunnskapsoppsummeringer og oppdaterte retningslinjer gjennom sitt partnerskap med BMJ Rapid recommendations.