Skip to main content

RehabNytte

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

OM PROSJEKTET

RehabNytte er en longitudinell multisenterstudie med 17 samarbeidende sentre fra alle helseregioner. Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. Dette skal gjøres ved å undersøke hvilken nytte pasienter har av rehabilitering, øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning, undersøke hvordan effekten er på arbeidsdeltakelse, kvalitetssikre måleinstrumenter, samt undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har på pasientenes helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering.‍

Studien vil se nærmere på følgende:

  • Hvilken nytte har brukerne av rehabilitering?
  • Hva innebærer brukermedvirkning i rehabilitering?
  • Hvordan påvirker rehabilitering arbeidsevne og arbeidsdeltakelse?
  • Kan kvalitetsindikatorer hjelpe oss til å utvikle enda bedrerehabiliteringstjenester
  • Hvordan kan datakvalitet på innsamlede pasientdata og effektmål hjelpe oss i oppfølgingen etter rehabilitering?
  • Hvordan fungerer pasientrapporterte utfallsmål i ulikerehabiliteringspopulasjoner?

Prosjektet består av tre arbeidspakker:

 

HVEM KAN VÆRE MED?

Pasienter henvist til rehabilitering ved de deltagende institusjonene forespørres om å delta i prosjektet. Dette inkluderer pasienter som er til rehabilitering uansett grunnsykdom.

Rekruttering av deltagere er avsluttet.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Pasienter henvist til rehabilitering på de deltagende institusjonene uansett grunnsykdom ble forespurt om å delta. De som takket ja fylte ut spørreskjema i en digital portal ved oppstart og avslutning av rehabilitering, og etter 3, 6 og 12 mnd. For å undersøke endringer i arbeids- og stønadssituasjon vil det i tillegg hentes ut registerdata fra NAV om diagnose, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og arbeidsledighet.

I underkant av 4000 pasienter ble rekruttert i løpet av inklusjonsperioden.

Prosjektet er et samarbeid mellom NKRR og FOU-nettverket (VIRKE rehabilitering). Deltakende institusjoner er: Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS, HLF Briskeby rehabilitering, Vikersund bad rehabiliteringssenter, Røysumtunet rehabiliteringssenter, CatoSenteret, Sørlandet rehabiliteringssenter, Stamina Ringerike rehabilitering, Hernes Institutt, NKS Helsehus as, Montebellosenteret, Evjeklinikken, Ravneberghaugen, Åstveit helsesenter, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter, Selli rehabiliteringssenter, Muritunet, Opptreningssenteret i Finnmark. Andre samarbeidspartnere i prosjektet er: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for Arbeidsrettet rehabilitering (NKARR) og Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering Helse Sørøst (RKE).

PUBLIKASJONER

1.

Patient Involvement in the Rehabilitation Process Is Associated with Improvement in Function and Goal Attainment: Results from an Explorative Longitudinal Study.

Sagen JS, Kjeken I, Habberstad A, Linge AD, Simonsen AE, Lyken AD, Irgens EL, Framstad H, Lyby PS, Klokkerud M, Dagfinrud H, Moe RH; RehabNytte Consortium.

J Clin Med. 2024 Jan 6;13(2):320. doi: 10.3390/jcm13020320.

PMID: 38256454 Free PMC article.

2.

Work Ability in the Year after Rehabilitation-Results from the RehabNytte Cohort.

Skinnes MN, Moe RH, Johansen T, Lyby PS, Dahl K, Eid I, Fagertun TC, Habberstad A, Johnsen TJ, Kjeken I, Klokkerud M, Linge AD, Lyken AD, Orpana A, Rajalahti T, Wilkie R, Uhlig T, On Behalf Of The RehabNytte Consortium.

J Clin Med. 2023 Nov 29;12(23):7391. doi: 10.3390/jcm12237391.

PMID: 38068445 Free PMC article.

3.

The Public and Patient Engagement Evaluation Tool: forward-backwards translation and cultural adaption to Norwegian.

Garratt A, Sagen J, Børøsund E, Varsi C, Kjeken I, Dagfinrud H, Moe RH.

BMC Musculoskelet Disord. 2022 Jun 9;23(1):556. doi: 10.1186/s12891-022-05514-3.

PMID: 35676674 Free PMC article.

4.

Patient engagement in the development and delivery of healthcare services: a systematic scoping review.

Sagen JS, Smedslund G, Simonsen AE, Habberstad A, Kjeken I, Dagfinrud H, Moe RH.

BMJ Open Qual. 2023 Jun;12(2):e002309. doi: 10.1136/bmjoq-2023-002309.

PMID: 37369560 Free PMC article.

5.

Organisation, influence, and impact of patient advisory boards in rehabilitation institutions-an explorative cross-sectional study.

Sagen J, Børøsund E, Simonsen AE, Habberstad A, Kjeken I, Dagfinrud H, Moe RH.

BMC Musculoskelet Disord. 2022 Aug 2;23(1):738. doi: 10.1186/s12891-022-05678-y.

PMID: 35915435 Free PMC article.